Θεραπεία Καρκίνου Παχέος Εντέρου και Ορθού

Η κύρια και σημαντικότερη θεραπεία για την αντιμετώπιση του καρκίνου του παχέος εντέρου είναι η χειρουργική. Ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια της νόσου, η χειρουργική μπορεί να προσφέρει πλήρη ίαση στον ασθενή. Στόχος της ορθής ογκολογικής χειρουργικής επέμβασης, είναι η πλήρης εξαίρεση και αφαίρεση του καρκίνου επί υγιών ορίων και παράλληλα η συναφαίρεση όλων των γειτονικών/επιχώριων λεμφαδένων έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης απομακρυσμένων μεταστάσεων όπως στο συκώτι και τον πνεύμονα. Συμπληρωματικές θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία, η ακτινοθεραπεία, η ανοσοθεραπεία κ.ά., αν και πολλές φορές αναγκαίες και επιβεβλημένες, είναι μόνο επικουρικές προς την χειρουργική. Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως στον καρκίνο του ορθού, συνιστάται προεγχειρητική, νεοεπικουρική χημειο-/ακτινοθεραπεία η οποία αποδεδειγμένα αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών μειώνοντας το ποσοστό της τοπικής υποτροπής και εξέλιξης της νόσου.

Το είδος της χειρουργικής επέμβασης που ενδείκνυται σε κάθε περίπτωση καρκίνου του παχέος εντέρου καθορίζεται από την ανατομική εντόπιση του όγκου, το στάδιο της νόσου και την γενική κατάσταση του ασθενούς.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις, μετά την αφαίρεση του πάσχοντος εντέρου, τα υγιή τμήματα ενώνονται και πάλι μεταξύ τους με αναστόμωση. Πάρ’αυτά, σε ορισμένες περιπτώσεις όπου η αναστόμωση δεν είναι δυνατή ή είναι επισφαλής, το έντερο εκστομώνεται στο κοιλιακό τοίχωμα δημιουργώντας μια κολοστομία, η οποία μπορεί να είναι μόνιμη ή προσωρινή.

Μέχρι πρόσφατα, η χειρουργική του παχέος εντέρου αφορούσε εν πολλοίς την κλασσική, ανοικτή χειρουργική με μεγάλες τομές στην κοιλιά, παρατεταμένη νοσηλεία στο νοσοκομείο και επώδυνη μετεγχειρητική πορεία. Σήμερα, με την εξέλιξη της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής, η λαπαροσκοπική αφαίρεση τμημάτων του παχέος εντέρου(λαπαροσκοπική κολεκτομή) μπορεί να εφαρμοστεί σε μια πληθώρα παθήσεων του παχέος εντέρου συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου.

Πρόσφατες τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν δείξει πως τα αποτελέσματα όσον αφορά την 5ετή επιβίωση και την περίοδο ελεύθερη νόσου μετά από λαπαροσκοπικές και ανοικτές επεμβάσεις είναι συγκρίσιμα και χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά.

Όπως και με άλλες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, τα πλεονεκτήματα για τον ασθενή είναι πάρα πολλά. Το μικρότερο χειρουργικό τραύμα που εξυπακούει και λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, η ταχύτερη ανάρρωση και συντομότερη έξοδος απ’το νοσοκομείο και οι ελάχιστες μετεγχειρητικές επιπλοκές(π.χ. κήλες, διαπύηση κ.ά.) είναι μερικά από τα κυριότερα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής μεθόδου.

Καταλήγωντας, θα πρέπει να πούμε ότι η λαπαροσκοπική κολεκτομή είναι μια τεχνικά δύσκολη και απαιτητική επέμβαση η οποία προϋποθέτει δεξιότητα και εξειδίκευση από πλευράς του χειρουργού. Κατά συνέπεια, λίγοι είναι οι χειρουργοί που μπορούν να πραγματοποιήσουν αυτές τις επεμβάσεις.