Εκκολπωμάτωση Παχέος Εντέρου - Γενικά

Τι είναι τα εκκολπώματα του παχέος εντέρου;

Το εκκόλπωμα είναι μια σακκοειδής προσεκβολή του τοιχώματος του παχέος εντέρου που μοιάζει με ‘σακουλάκι’. Ο όρος ‘εκκολπωμάτωση’ αναφέρεται στην παρουσία πολλαπλών εκκολπωμάτων, ενώ η έκκολπωματίτιδα’ περιγράφει το σύνδρομο που εκδηλώνεται όταν τα εκκολπώματα αυτά φλεγμαίνουν.

Το 90-95% των εκκολπωμάτων εντοπίζονται στο κατιόν και σιγμοειδές κόλον και στην μεγάλη πλειοψηφία τους προσβάλουν άτομα άνω των 65 ετών.

Ποια είναι τα αίτια της εμφάνισης εκκολπωμάτων;

Διαταραχές στην κινητικότητα του παχέος εντέρου και εκφύλιση των ανατομικών του δομών λόγω προχωρημένης ηλικίας σε συνδυασμό με αυξημένες ενδοαυλικές πιέσεις λόγω δυσκοιλιότητας και διατροφής φτωχικής σε φυτικές ίνες προδιαθέτουν στην ανάπτυξη εκκολπωμάτων στα πιο ευένδοτα σημεία. Άλλοι παράγοντες που ενοχοποιούνται είναι το κάπνισμα, η λήψη μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και η παχυσαρκία.