Θεραπεία Στρωματικών Όγκων του Γαστρεντερικού

Η πλήρης χειρουργική εξαίρεση του όγκου με όρια εκτομής ελεύθερα νόσου και η αποφυγή ρήξης της κάψας που τον περιβάλλει είναι η θεραπεία εκλογής για τους καλά εντοπισμένους όγκους GIST.

Εάν ο όγκος έχει προχωρήσει τοπικά διηθώντας γειτονικά όργανα και δομές, τότε προτείνεται η en bloc εξαίρεση του όγκου εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Στις περιπτώσεις όπου ο όγκος δεν δύναται να εξαιρεθεί πλήρως σε υγιή όρια ή έχει δώσει κιόλας απομακρυσμένες μεταστάσεις τότε συνιστάται η χορήγηση imatinib, αναστολέα της τυροσίνης κινάσης, προ ή μετά του χειρουργείου.

Η χορήγηση του imatinib έχει δώσει πολλές ελπίδες στην προσπάθεια για την θεραπεία των όγκων GIST τα τελευταία χρόνια. Κλινικές μελέτες έχουν δείξει πως ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών με GIST παρουσιάζουν σημαντική ανταπόκριση στο φάρμακο, σε βαθμό που μεγάλοι και μη εξαιρέσιμοι όγκοι καθίστανται εξαιρέσιμοι μετά την αγωγή και η μεταστατική νόσος επιβραδύνεται και παραμένει σταθερή για μεγάλο χρονικό διάστημα.   

Πρόγνωση

Παρά το γεγονός ότι οι πλείστοι όγκοι GIST είναι καλοήθεις και με πολύ καλή πρόγνωση, έχει παρατηρηθεί ένα ευρύ φάσμα εξέλιξης των όγκων αυτών. Επιπρόσθετα, οι όγκοι αυτοί έχουν χαρακτηριστεί ως δυνητικά κακοήθεις και επιθετικοί ενίοτε.

Ο πιο αποφασιστικός παράγοντας που καθορίζει την κακοήθη δυναμική των όγκων GIST είναι το μέγεθος. Εάν το μέγεθος του όγκου είναι <2εκ. σε διάμετρο, τότε η κακοήθης δυναμική του όγκου θεωρείται χαμηλή. Όγκοι με διάμετρο >2εκ. θεωρούνται εξαιρετικά επιθετικοί.