Σημεία και Συμπτώματα της Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης

Τα συμπτώματα της ΓΟΠ περιλαμβάνουν:

  • Αίσθημα καύσους(κάψιμο) στον λαιμό και θώρακα που επιδεινώνεται συχνά με την λήψη τροφής, το σκύψιμο ή το ξάπλωμα και ανακουφίζεται με αντιόξινα φάρμακα.
  • Παλινδρόμηση φαγητού στο στόμα με όξινη γεύση(ξινίλες)
  • Ρέψιμο
  • Ναυτία και εμετοί
  • Βράχνιασμα στην φωνή
  • Χρόνιος βήχας
  • Αίσθημα ξένου σώματος στον λαιμό