Διάγνωση της Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης (ΓΟΠ)

Για να τεθεί επίσημα η διάγνωση της ΓΟΠ απαιτείται μια σειρά από εξετάσεις, όπως:

Ακτινοσκόπηση ανώτερου πεπτικού ή Βαριούχο γεύμα
Στην εξέταση αυτή, ο ασθενής καταπίνει ένα ακτινοσκιερό υγρό και ακολουθούν λήψεις διαδοχικών ακτινογραφιών. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργείται μια εικόνα που αποτυπώνει αδρά την μορφολογία και το σχήμα  του οισοφάγου, του στόμαχου και του δωδεκαδακτύλου.

Ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού(Οισοφαγογαστροσκόπηση)
Κατά την ενδοσκόπηση, ένας ειδικός εύκαμπτος  σωλήνας ο οποίος διαθέτει μια μικροκάμερα στο άκρο του εισέρχεται στον οισοφάγο και ακολούθως στο στομάχι. Με τον τρόπο αυτό, ο ιατρός έχει την δυνατότητα να βλέπει σε μια οθόνη την πραγματική εικόνα του εσωτερικού του οισοφάγου και του στόμαχου και ταυτόχρονα να πάρει βιοψίες από διάφορα σημεία. 

Μανομετρία οισοφάγου
Είναι μια εξέταση που καταγράφει τη μεταβολή στις πιέσεις μέσα στον αυλό του οισοφάγου οι οποίες προκαλούνται από την κινητικότητα των μυών που αποτελούν το τοίχωμα του. Η εξέταση γίνεται με την εισαγωγή ενός λεπτού σωλήνα από το στόμα ή τη μύτη και ο οποίος διαθέτει ειδικούς αισθητήρες που καταγράφουν την ενδοαυλική πίεση εντός του οισοφάγου καθώς ο ασθενής καταπίνει μερικές γουλιές νερό.

pH-μετρία οισοφάγου
Είναι η μέθοδος με την οποία καταγράφονται τα επεισόδια της παλινδρόμησης κατά την διάρκεια της μέρας, με την βοήθεια ενός λεπτού σωλήνα που περνά μέσα στον οισοφάγο και διαθέτει ειδικούς χημικούς αισθητήρες για να μετρά την οξύτητα του περιβάλλοντος εντός του αυλού του οισοφάγου. Ο σωλήνας αυτός είναι συνδεδεμένος με ένα ειδικό φορητό υπολογιστή που καταγράφει τις μετρήσεις σε 24ωρη βάση.

Για να είναι η ph-μέτρια αντικειμενική, επιβάλλεται η διακοπή της γαστροπροστατευτικής / αντιόξινης αγωγής πριν την εξέταση.