Θεραπεία Χολολιθίασης

Εδώ και πολλά χρόνια, η αφαίρεση της χοληδόχου κύστης(χολοκυστεκτομή) γίνεται μέσω λαπαροσκόπησης με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή

Υπό γενική αναισθησία και με την βοήθεια πολύ μικρών τομών στο δέρμα, ο χειρουργός φουσκώνει την κοιλιά με CO₂ για να δημιουργηθεί ο απαιτούμενος χώρος και έπειτα με ειδικά πολυεργαλεία  και μια ειδική κάμερα, η χοληδόχος κύστη αφαιρείται αναίμακτα και με μεγάλη ακρίβεια.

Παρά την μεγάλη εξοικείωση των χειρουργών και την επιτυχία της μεθόδου, σ’ένα πολύ μικρό ποσοστό ασθενών(1-2%) η λαπαροσκοπική δεν είναι εφικτή και ενίοτε κρίνεται αναγκαίο από τον χειρουργό όπως μετατραπεί σε κλασσική ‘ανοικτή’, συνήθως λόγω προηγούμενων επεμβάσεων στην κοιλιά ή μη σαφούς αναγνώρισης των ανατομικών στοιχείων του χειρουργικού πεδίου.

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής μεθόδου έναντι της ‘ανοικτής’ είναι πολλά και τεκμηριωμένα.

Το μικρότερο χειρουργικό τραύμα που συνεπάγεται λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος, λιγότερες πιθανότητες διαπύησης/επιμόλυνσης και διάσπασης, η ταχύτερη ανάρρωση και έξοδος από το νοσοκομείο και η ταχύτερη επάνοδος στην εργασία και τις φυσιολογικές καθημερινές δραστηριότητες είναι μόνο μερικοί από τους παράγοντες που καθιστούν την λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή μέθοδο εκλογής στην αντιμετώπιση της χολολιθίασης.

Laparoscopic Cholecystectomy