Ποια η Θεραπεία της Αχαλασίας;

Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή με φάρμακα που προκαλούν χαλάρωση του σπασμού του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα, όπως αναστολείς των διαύλων ασβεστίου (calcium channel blockers). Η χρήση των φαρμάκων αυτών, ωστόσο, δεν είναι τόσο αποτελεσματική σε ασθενείς με μακροχρόνια αχαλασία.

Οι τοπικές ενέσεις με botox φαίνεται να βοηθούν σε ποσοστό μέχρι και 60% των ασθενών, αλλά οι μελέτες δείχνουν πως η αποτελεσματικότητα της μεθόδου δεν διαρκεί περισσότερο από μερικούς μήνες, οπόταν και χρειάζεται επανάληψη.

Η ενδοσκοπική διαστολή του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα με μπαλόνι είναι μια άλλη εναλλακτική επιλογή θεραπείας που επιτυγχάνει προσωρινή ανακούφιση από τα συμπτώματα, με μόνο 1 στους 5 ασθενείς να παραμένει ασυμπτωματικός μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Συνήθως, η λιγότερο επεμβατική αυτή μέθοδος εφαρμόζεται σε ασθενείς που δεν δύνανται να χειρουργηθούν ένεκα υψηλού διεγχειρητικού κινδύνου.

Η πλέον μόνιμη και αποτελεσματική θεραπεία για την αντιμετώπιση της αχαλασίας του οισοφάγου αποτελεί η χειρουργική επέμβαση με λαπαροσκοπική μυοτομή κατά Heller και θολοπλαστική. Η επέμβαση σε εξειδικευμένα κέντρα έχει ποσοστό επιτυχίας μέχρι και 90% και οι πλείστοι ασθενείς παραμένουν ασυμπτωματικοί σε βάθος δεκαετίας τουλάχιστον.

Μέσα από 4-5 πολύ μικρές τομές στο δέρμα, ο χειρουργός τοποθετεί στην κοιλιά ένα τηλεσκόπιο και ειδικά εργαλεία με την βοήθεια των οποίων τέμνει τις μυϊκές ίνες του οισοφάγου και χαλαρώνει τον σφιγκτήρα. Ακολουθεί κάποιου είδους θολοπλαστική (συνήθως κατά Dor) για αποφυγή γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Η διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο είναι περίπου 2-3 μέρες και ο ασθενής ξεκινά να σιτίζεται ελαφρά από την επόμενη κιόλας μέρα.

Laparoscopic Heller myotomy