Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων;

Οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις πλεονεκτούν έναντι των κλασσικών ανοικτών επεμβάσεων σε πολλά σημεία, όπως π.χ.:

  • Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος
  • Γρήγορη έξοδος από το νοσοκομείο
  • Ελάχιστες μετεγχειρητικές επιπλοκές που αφορούν στο χειρουργικό τραύμα(επιμόλυνση, δημιουργία κήλης κλπ.)
  • Ταχύτερη ανάρρωση και επάνοδος στην εργασία
  • Σαφώς καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα