Θυρεοειδικός Όζος και Αντιμετώπιση

Ο θυρεοειδικός όζος είναι μια διόγκωση πάνω ή μέσα στο παρέγχυμα του θυρεοειδούς αδένα. Με την ευρεία πλέον χρήση του υπερηχογραφήματος στις μέρες μας, η ανίχνευση ασυμπτωματικών όζων στον θυρεοειδή αδένα είναι πολύ συχνή και υπολογίζεται πως ένα ποσοστό μέχρι και 50% ανάμεσα στον γενικό πληθυσμό έχουν κάποιο όζο στον θυρεοειδή, ενώ συχνά οι όζοι αυτοί μπορεί να είναι πολλαπλοί(πολυοζώδης βρογχοκήλη). Στην πλειονότητα τους οι όζοι του θυρεοειδούς είναι καλοήθεις, ασυμπτωματικοί και άνευ σημασίας και χρήζουν μόνο τακτικής παρακολούθησης. Παρ’όλα αυτά, κάθε θυρεοειδικός όζος που εντοπίζεται πρέπει να ελέγχεται και να διερευνάται σχολαστικά αφού σ’ένα ποσοστό μέχρι και 5-8% μπορεί να υποκρύπτει κακοήθεια!

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στην πλειονότητα τους οι θυρεοειδικοί όζοι είναι καλοήθεις και δεν χρήζουν ιδιαίτερης θεραπείας παρά μόνον τακτικής παρακολούθησης.

Ωστόσο, η χειρουργική επέμβαση για αντιμετώπισή τους συνιστάται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Σε επιβεβαιωμένο καρκίνο του θυρεοειδούς με FNAB(κακοήθης όζος)
  • Εάν τίθεται σοβαρή υποψία κακοήθειας(αμφίβολο ύποπτο FNAB)
  • Σε καλοήθη όζο που είναι μεγάλος, εξακολουθεί να αυξάνεται σε μέγεθος και προκαλεί συμπτώματα όπως δυσκαταποσία, βράχνιασμα της φωνής κλπ.

Η χειρουργική επέμβαση προτείνεται, επίσης, στην πολυοζώδη βρογχοκήλη και στην υπερλειτουργία του θυρεοειδούς(υπερθυρεοειδισμός) που παραμένει ανθεκτικός στην φαρμακευτική αγωγή.