Διάγνωση Καρκίνου του Στομάχου

Μια σειρά εργαστηριακών μελετών είναι διαθέσιμες για τη διάγνωση του καρκίνου του στομάχου. Οι ασθενείς μπορεί να έχουν μία ή όλες τις ακόλουθες εξετάσεις:

Η ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού (οισοφαγογαστροσκόπηση) αποτελεί την εξέταση εκλογής για την διάγνωση του καρκίνου του στομάχου. Παράλληλα με την σαφή απεικόνιση της βλάβης, η ενδοσκόπηση παρέχει την δυνατότητα λήψης βιοψιών για ασφαλή διάγνωση και καθορισμό περαιτέρω θεραπείας.

Η αξονική τομογραφία άνω/κάτω κοιλίας/θώρακος και το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα είναι εξίσου σημαντικά, τόσο για την διάγνωση όσο και την σταδιοποίηση της νόσου. Οι εξετάσεις αυτές γίνονται κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο και μπορούν να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την τοπική επέκταση της νόσου, την ύπαρξη μεταστάσεων στο ήπαρ και την συμμετοχή επιχώριων λεμφαδένων.

Η διαγνωστική λαπαροσκόπηση έχει εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια σε ασθενείς με καρκίνο στο στομάχι και σκοπό έχει να επιβεβαιώσει κατά πόσο ο καρκίνος μπορεί να εξαιρεθεί πλήρως με το χειρουργείο ή έχει επεκταθεί πέραν του στομάχου. Ως εκ τούτου, ασθενείς με μη εξαιρέσιμο καρκίνο του στομάχου μπορούν να αποφύγουν ένα άσκοπο, μείζον χειρουργείο.