Κύστη Κόκκυγος - Γενικά / Θεραπεία

Η τεχνική EPSiT(Endoscopic Pilonidal Sinus Treatment) αποτελεί την πιο σύγχρονη εξέλιξη στην χειρουργική αντιμετώπιση της κύστης κόκκυγος ή τριχοφωλεακού συριγγίου.

Με την χρήση εξειδικευμένου ενδοσκοπίου(κάμερας) και ειδικών ενδοσκοπικών εργαλείων, είναι δυνατή η αφαίρεση των τριχών που προκαλούν το πρόβλημα και η καταστροφή του τοιχώματος της κύστης με άριστα αποτελέσματα.

Επιπλέον, μέσα από το ενδοσκόπιο είναι δυνατή η εισαγωγή θεραπευτικής οπτικής ίνας LASER που επιτυγχάνει μεγιστοποίηση της εξάχνωσης της κύστης.

Σε αντίθεση με την κλασσική χειρουργική μέθοδο που προϋποθέτει μεγάλες τομές στο δέρμα, πόνο και μακρά περίοδο αποθεραπείας και επούλωσης, η EPSiT είναι μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική.

Ως εκ τούτου, οι τομές είναι μικρές, ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος και η περίοδος αποθεραπείας είναι πολύ σύντομη.