Θεραπεία Κήλης

Κατά κανόνα, η θεραπεία κάθε μορφής κήλης είναι πάντοτε χειρουργική. Οι τεχνικές που εφαρμόζονται για την χειρουργική αποκατάσταση της κήλης είναι κυρίως η ανοικτή και η λαπαροσκοπική.

Στην κλασσική ανοικτή επέμβαση, μετά από μια τομή στο δέρμα, γίνεται διάνοιξη των κοιλιακών τοιχωμάτων, ανάταξη της κήλης και επανατοποθέτηση του περιεχόμενου της κήλης στην κοιλιά. Ακολούθως, εκτελείται συρραφή και σύγκλειση των κοιλιακών τοιχωμάτων με ραφές ή την εφαρμογή ειδικού πλέγματος στο σημείο της κήλης για περαιτέρω ασφάλεια. Οι ανοικτές επεμβάσεις μπορούν να γίνουν υπό γενική ή περιοχική αναισθησία.

Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση της Κήλης

Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της κήλης είναι μια σχετικά νέα μέθοδος που την τελευταία 10ετία εφαρμόζεται από ολοένα και περισσότερους χειρουργούς παγκοσμίως λόγω της τεκμηριωμένης επιτυχίας και ασφάλειας της.

Επιπλέον, υπερτερεί έναντι της κλασσικής ανοικτής μεθόδου αφού είναι σχετικά αναίμακτη και ανώδυνη και προσφέρει στον ασθενή ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή στην καθημερινότητα του. Μειονέκτημα, ωστόσο, μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός πως στην λαπαροσκοπική αποκατάσταση απαιτείται γενική αναισθησία με όλους τους πιθανούς κινδύνους που αυτό συνεπάγεται.

Η επέμβαση γίνεται με την δημιουργία 3-4 τομών στο δέρμα με διάμετρο 5-10χιλ. μέσα από τις οποίες ο χειρουργός εισαγάγει το ενδοσκόπιο(κάμερα) και τα λαπαροσκοπικά πολυεργαλεία. Μετά την ανάταξη της κήλης και του περιεχομένου της,  επιτυγχάνεται η ισχυροποίηση του κοιλιακού τοιχώματος στο ευένδοτο σημείο με την τοποθέτηση πλέγματος και καθήλωσή του με απορροφήσιμα clips ή βιολογική κόλλα.

Με την λαπαροσκοπική μέθοδο μπορούν να αντιμετωπιστούν όλες οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος, όπως η βουβωνοκήλη( τεχνικές TAPP/TEP), η μηροκήλη, η ομφαλοκήλη και η μετεγχειρητική κοιλιοκήλη.

Totally ExtraPeritoneal(T.E.P.) Procedure
TransAbdominal PrePeritoneal (T.A.P.P.) procedure