Σημεία και Συμπτώματα Κήλης

Τις περισσότερες φορές το κύριο και μοναδικό σύμπτωμα είναι η εμφανής διόγκωση(φούσκωμα) σε κάποιο σημείο του κοιλιακού τοιχώματος, που μπορεί να συνοδεύεται από πόνο, αίσθημα βάρους ή ‘κάψιμο’ ιδιαίτερα μετά από έντονη σωματική άσκηση, βήχα ή κόπωση γενικά.

Χαρακτηριστικό είναι δε, πως οι πιο πολλοί ασθενείς αναφέρουν πως το ‘φούσκωμα’ αυτό υποχωρεί/ανατάσσεται μετά από ήπιους χειρισμούς από τον ίδιο τον ασθενή ή και ακόμα όταν ο ασθενής ξαπλώσει σε ύπτια θέση(ανατασσόμενη κήλη).

Σε κάποιες περιπτώσεις, η κήλη προπίπτει μόνιμα προς τα έξω και δεν ανατάσσεται μετά από οποιουσδήποτε χειρισμούς ή στάση σώματος του ασθενούς(μη ανατασσόμενη κήλη).

Ακόμα πιο σπάνια δε, το ενδοκοιλιακό όργανο που βρίσκεται εντός της κήλης(συνήθως τμήμα εντέρου) μπορεί να ‘στραγγαλιστεί’ αν το στόμιο της κήλης μέσα από το οποίο προπίπτει είναι σχετικά στενό(περιεσφιγμένη κήλη). Αυτό αποτελεί επείγουσα κατάσταση που δυνητικά μπορεί να απειλήσει την ζωή του ασθενούς, αφού με την περίσφυξη διαταράσσεται η αιμάτωση του εντέρου και προοδευτικά οδηγεί σε νέκρωση του.

 Ο έντονος και συνεχής πόνος στην περιοχή της κήλης, η αδυναμία ανάταξης μιας μέχρι πρότεινος ανατασσόμενης κήλης, και δέρμα πάνω από την κήλη που γίνεται ολοένα πιο κόκκινο και σκληρό στην ψηλάφηση είναι μερικές από τις ενδείξεις ότι μια κήλη δυνατό να είναι περιεσφιγμένη, και συνεπώς καθιστά αναγκαίο και απαραίτητο όπως ο ασθενής ζητήσει αμέσως ιατρική συμβουλή.