Κήλες Κοιλιακού Τοιχώματος - Γενικά

Με τον όρο ‘κήλη’ αναφερόμαστε στην προβολή ενός ενδοκοιλιακού οργάνου μέσα από μια οπή ή κάποιο άλλο αδύνατο σημείο του κοιλιακού τοιχώματος, προκαλώντας έτσι ένα εμφανές ‘φούσκωμα’ στην πάσχουσα περιοχή.

Τα αίτια δημιουργίας μιας κήλης είναι συνήθως πολλαπλά και αφορούν κυρίως σε παράγοντες που είτε αυξάνουν την ενδοκοιλιακή πίεση, όπως  χρόνιος βήχας, εγκυμοσύνη, βαριά χειρονακτική εργασία και χρόνια δυσκοιλιότητα, είτε προδιαθέτουν σε χάλαση/αδυναμία του κοιλιακού τοιχώματος, όπως  προχωρημένη ηλικία, παχυσαρκία και προηγούμενες επεμβάσεις στην κοιλιά.   

Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί, ότι κήλες μπορούν να εμφανιστούν τόσο σε ενήλικες(επίκτητες) όσο και σε βρέφη και παιδιά(συγγενείς).

Ανάλογα με την εντόπιση τους στο κοιλιακό τοίχωμα, οι κήλες ταξινομούνται ως εξής:

Κήλες της μηροβουβωνικής χώρας(βουβωνοκήλη, μηροκήλη)

Οι κήλες αυτές εμφανίζονται ως ‘φούσκωμα’ ή διόγκωση στην βουβωνική περιοχή και την έσω/άνω επιφάνεια του μηρού. Η βουβωνοκήλη εμφανίζεται συχνότερα στους άντρες και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάνει μέχρι και το όσχεο(οσχεοβουβωνοκήλη), ενώ η μηροκήλη συνήθως παρουσιάζεται σε γυναίκες.

Ομφαλοκήλη

Η κήλη αυτή εμφανίζεται γύρω από τον ομφαλό και είναι πιο συνήθης κατά ή μετά την εγκυμοσύνη και σε παχύσαρκα άτομα.

Μετεγχειρητική κοιλιοκήλη

Παρουσιάζεται ως προεξοχή σε σημεία όπου έχει προηγηθεί τομή στο κοιλιακό τοίχωμα από προηγούμενο χειρουργείο και είναι αρκετά συχνή αφού επισυμβαίνει σε ποσοστό περίπου 8-10% των ασθενών μετά από ανοικτή χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά.

Κήλη των αθλητών

Η κήλη των αθλητών ή sportsman’s hernia αναφέρεται στο σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από χρόνιο πόνο στην βουβωνική περιοχή και παρουσιάζεται συνήθως σε ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, δρομείς αλλά και σε άλλα άτομα που γυμνάζονται συστηματικά παρότι μη επαγγελματίες.

Δεν πρόκειται για την κλασσική κήλη όπως αυτή εκδηλώνεται με ‘φούσκωμα’ στην πάσχουσα περιοχή, αλλά για ένα οξύ πόνο που συνήθως αντανακλά στην έσω επιφάνεια του μηρού και επιδεινώνεται σε ένταση κατά την φυσική δραστηριότητα και άσκηση.

Πρόκειται για μια αρκετά συχνή πάθηση αφού υπολογίζεται πως ένα ποσοστό μέχρι και 25-30% των αθλητών που αναφέρουν ένα χρόνιο πόνο στην βουβωνική χώρα, έχουν κήλη των αθλητών.

Οι συχνοί τραυματισμοί στην βουβωνική περιοχή συχνά προκαλούν κακώσεις στα ανατομικά στοιχεία της βουβωνικής χώρας, όπως ρήξη στην απονεύρωση του έσω λοξού μυός, ρήξη της απονεύρωσης του εγκάρσιου κοιλιακού μυός και ρήξη του κοινού καταφυτικού τένοντα των κοιλιακών μυών με αποτέλεσμα την σταδιακή αποδυνάμωση στο οπίσθιο τοίχωμα του βουβωνικού πόρου που με την σειρά της προκαλεί την πάθηση.

Η διάγνωση είναι πολλές φορές δύσκολη και συχνά τίθεται με την βοήθεια απεικονιστικών εξετάσεων όπως το Υπερηχογράφημα και η Μαγνητική Τομογραφία(MRI).

Η θεραπεία της κήλης των αθλητών είναι αποκλειστικά και μόνο χειρουργική. Τα τελευταία χρόνια, η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της κήλης των αθλητών, με ενδοπεριτοναϊκή(TAPP) ή εξωπεριτοναϊκή(TEP) προσπέλαση με τοποθέτηση πλέγματος εφαρμόζεται από χειρουργούς παγκοσμίως με εξαιρετικά αποτελέσματα και είναι πλέον η πιο ενδεδειγμένη χειρουργική τεχνική για την αντιμετώπιση της πάθησης.