Σημεία και Συμπτώματα Στρωματικών Όγκων του Γαστρεντερικού

Υπάρχει ένα πολύ ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων. Αρκετοί ασθενείς είναι εντελώς ασυμπτωματικοί (10-30%) και το GIST εντοπίζεται κατά τη διάρκεια κάποιου απεικονιστικού ελέγχου ή διαπιστώνεται ως ψηλαφητή μάζα κατά την κλινική εξέταση. Πολλοί όγκοι GIST παραμένουν κλινικά ‘σιωπηλοί’ μέχρι να ξεπεράσουν τα 10εκ. σε μέγεθος, οπόταν και ασκούν πίεση ή εκτοπίζουν παρακείμενα όργανα.

Οι περισσότεροι ασθενείς αναφέρουν κάποια διαλείπουσα κοιλιακή δυσφορία, αίσθημα κορεσμού ή κοιλιακό άλγος. Σε ποσοστό περίπου 25% των ασθενών, οι όγκοι εκδηλώνονται με αιμορραγία πεπτικού κατά τη διάγνωση, πιθανότατα λόγω διήθησης του τοιχώματος του εντέρου και ρήξης του όγκου εντός του εντερικού αυλού.