Θεραπεία της Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης (ΓΟΠ)

Σε ασθενείς στα αρχικά στάδια της ΓΟΠ ή με ήπια/μέτρια συμπτωματολογία, η φαρμακευτική αγωγή αποτελεί την ενδεικνυόμενη θεραπεία. Οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων ή PPIs (π.χ. λανσοπραζόλη, ομεπραζόλη κ.ά.), οι ανταγωνιστές υποδοχέων ισταμίνης ή Η₂ blockers (ρανιτιδίνη, φαμοτιδίνη κ.ά.) και τα αντιόξινα είναι οι κύριες κατηγορίες φαρμάκων που συνταγογραφούνται για την αντιμετώπιση της ΓΟΠ.

Παράλληλα, κάποιες διατροφικές αλλαγές αλλά και αλλαγές στον τρόπο ζωής συνιστούν ένα εξίσου σημαντικό μέτρο στην αντιμετώπιση της ΓΟΠ. Μερικές από αυτές είναι οι εξής:

  • Αποφυγή κατάκλισης αμέσως μετά από τα γεύματα
  • Μείωση του σωματικού βάρους
  • Διακοπή του καπνίσματος
  • Αποφυγή φαγητών/ποτών που προκαλούν συμπτώματα(π.χ. σάλτσες, τηγανιτά, λιπαρά, πικάντικα)
  • Ανάκλιση του κρεβατιού κατά τον ύπνο

Πότε ενδείκνυται η χειρουργική αντιμετώπιση στην ΓΟΠ;

Η χειρουργική θεραπεία για αντιμετώπιση της ΓΟΠ συνιστάται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Όταν η φαρμακευτική αγωγή και οι αλλαγές στον τρόπο ζωής αποτύχουν να ελέγξουν τα συμπτώματα της νόσου.
  2. Σε ασθενείς που εμφανίζουν συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό και τους πνεύμονες, όπως χρόνιο βήχα, άσθμα και λοιμώξεις αναπνευστικού που υποτροπιάζουν.
  3. Σε ασθενείς που παρουσιάζουν επιπλοκές από την ΓΟΠ, όπως στένωση οισοφάγου και οισοφάγο Barrett.

Θολοπλαστική κατά Nissen

Σήμερα, η θολοπλαστική κατά Nissen θεωρείται η επικρατέστερη αντιπαλινδρομική επέμβαση και επέμβαση εκλογής για την χειρουργική αντιμετώπιση της ΓΟΠ. Η επέμβαση αυτή εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια από εξειδικευμένους χειρουργούς σ’όλο τον κόσμο και έχει αποδεδειγμένα ποσοστά επιτυχίας μέχρι και 90%.

Σε έμπειρα χέρια, η θολοπλαστική Nissen μπορεί να πραγματοποιηθεί λαπαροσκοπικά με άριστα αποτελέσματα, ταχύτερη ανάρρωση και ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο για τους ασθενείς.

 Στόχος του χειρουργού κατά την επέμβαση, είναι να ενδυναμώσει τον μηχανισμό βαλβίδας στον κατώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα και επιπρόσθετα, ν’αποκαταστήσει την φυσιολογική ανατομία στην περιοχή επιδιορθώνοντας μια πιθανή διαφραγματοκήλη, αφού σ’ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών με ΓΟΠ η διαφραγματοκήλη συνυπάρχει. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάταξη μιας πιθανής διαφραγματοκήλης, την συρραφή των σκελών του διαφράγματος και ακολούθως την δημιουργία μιας λειτουργικής ‘βαλβίδας’ με την βοήθεια του θόλου του στομάχου ο οποίος περιτυλίσσεται κατά 360° γύρω από τον κατώτερο οισοφάγο.

Τι πρέπει να γνωρίζω μετά την επέμβαση;

Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος και τα συμπτώματα του ασθενούς υποχωρούν από την πρώτη κιόλας μέρα μετά το χειρουργείο. Ο ασθενής παραμένει συνήθως 2-3 μέρες στο νοσοκομείο προτού πάρει εξιτήριο για το σπίτι και εντός μίας εβδομάδος μπορεί να επιστρέψει πλήρως στη δουλειά του και τις καθημερινές του δραστηριότητες.

Μετά το χειρουργείο, ακολουθείται μια ειδική δίαιτα με υγρά και μαλακές/πολτοποιημένες τροφές για τις επόμενες 3-4 βδομάδες ενώ ο ασθενής συμβουλεύεται όπως λαμβάνει μικρά και συχνά γεύματα και   αποφεύγει στο διάστημα αυτό τα αεριούχα ποτά ή τροφές που προκαλούν αέρια και διάταση του στομάχου.

Nissen fundoplication