Χολοκυστεκτομή - Πότε και Γιατί;

Σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, συνιστάται λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή όταν η  χολολιθίαση είναι συμπτωματική και ιδιαίτερα όταν προκύπτουν δυσάρεστες επιπλοκές όπως οξεία χολοκυστίτιδα,  αποφρακτικός ίκτερος, οξεία χολαγγειϊτιδα,οξεία παγκρεατίτιδα κ.ά.

Ακόμη, συνιστάται προφυλακτική λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή σε περιπτώσεις μη συμπτωματικής χολολιθίασης όταν αυτές αφορούν:

  • Ηλικία < 50 χρ.
  • Χολολίθους >3εκ.
  • Χολολίθους <3χιλ.
  • Πολύποδες χοληδόχου κύστης >10χιλ.
  • Σακχαροδιαβητικούς ασθενείς