Διάγνωση Εκκολπωμάτωσης του Παχέος Εντέρου

Η πιο ενδεδειγμένη εξέταση για την διάγνωση της εκκολπωμάτωσης είναι η κολονοσκόπηση, η οποία έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τον βαριούχο υποκλυσμό που γινόταν παλαιότερα για τον σκοπό αυτό.

Εντούτοις, στην οξεία φάση της φλεγμονής(βλέπε οξεία εκκολπωματίτιδα), η κολονοσκόπηση αντενδείκνυται λόγω του αυξημένου κινδύνου ρήξης του φλεγμαίνοντος εκκολπώματος και γενικευμένων ιατρογενών επιπλοκών.  Συνεπώς, σε οξεία εκκολπωματίτιδα, η Αξονική Τομογραφία(CT) κοιλίας κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στην διάγνωση της νόσου και την αναγνώριση τυχόν επιπλοκών της, όπως ενδοκοιλιακό απόστημα, διάτρηση παχέος εντέρου κ.ά.