Θεραπεία Οξείας Σκωληκοειδίτιδας

Κατά κανόνα και με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, η θεραπεία της οξείας σκωληκοειδίτιδας είναι χειρουργική και συνίσταται σε αφαίρεση της σκωληκοειδούς απόφυσης(σκωληκοειδεκτομή). Η επέμβαση μπορεί να γίνει ανοικτά ή λαπαροσκοπικά.

Λαπαροσκοπική Σκωληκοειδεκτομή

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η λαπαροσκοπική μέθοδος εφαρμόζεται από όλο και περισσότερους χειρουργούς τα τελευταία χρόνια καθώς υπερτερεί της κλασσικής ανοικτής μεθόδου σε πολλά σημεία.

Η επέμβαση γίνεται με τρεις τομές 5-12 χιλ. σε διάμετρο και με την βοήθεια ενός ενδοσκοπίου(κάμερας) και ειδικών πολυεργαλείων που εισαγάγονται στην κοιλιά του ασθενούς.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής μεθόδου έναντι της κλασσικής ανοικτής είναι ποικίλα. Ο ασθενής κινητοποιείται αμέσως μετά το χειρουργείο και μπορεί να πάει στο σπίτι του την επόμενη μέρα καθώς ο μετεγχειρητικός πόνος είναι σαφώς λιγότερος. Επιπλέον, πιθανές μετεγχειρητικές επιπλοκές όπως επιμόλυνση τραύματος και ενδοκοιλιακό απόστημα ελαχιστοποιούνται.

Laparoscopic appendectomy