Θεραπεία Περιεδρικού Αποστήματος

Η θεραπεία του περιεδρικού αποστήματος είναι αμιγώς χειρουργική. Απαιτείται άμεση διάνοιξη και παροχέτευση του αποστήματος στο χειρουργείο υπό γενική αναισθησία. Ταυτόχρονα, γίνεται επιμελής έκπλυση του τραύματος και καθαρισμός των νεκρωμένων ιστών.

Η καθυστέρηση στην χειρουργική διάγνωση του αποστήματος αυξάνει την νοσηρότητα και μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στον θάνατο λόγω σήψης.

Μετεγχειρητικά, χορηγούνται αντιβιοτικά ευρέως φάσματος και γίνονται καθημερινές αλλαγές.

Συνιστάται, επίσης, έλεγχος του ασθενούς για σακχαρώδη διαβήτη και κολονοσκόπηση προς αποκλεισμό Νόσου του Crohn ή ελκώδους κολίτιδας.