Γαστρικός Δακτύλιος

Ο γαστρικός δακτύλιος (gastric band) συνίσταται στην τοποθέτηση ενός ρυθμιζόμενου δακτυλίου από βιοσυμβατή σιλικόνη που περικλείει το στομάχι στο ανώτερο τμήμα του. Ο δακτύλιος συνδέεται με ένα λεπτό σωλήνα σε ένα κώδωνα που τοποθετείται κάτω από το δέρμα στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα. Ρυθμίσεις στον δακτύλιο γίνονται με την έγχυση ή αφαίρεση ορού από τον κώδωνα με στόχο το γέμισμα ή το άδειασμα του δακτυλίου.

Με την επέμβαση αυτή δημιουργείται ένας μικρός θύλακος(θάλαμος) στο στομάχι που γεμίζει με τη λήψη μικρής ποσότητας τροφής και προκαλεί γρήγορα το αίσθημα του κορεσμού στον ασθενή. Η επέμβαση αυτή υπήρξε η πλέον διαδεδομένη επέμβαση στην Ευρώπη την προηγούμενη δεκαετία αφού είναι 100% αναστρέψιμη(ο δακτύλιος μπορεί να αφαιρεθεί στο μέλλον), είναι τεχνικά εύκολη και έχει ποσοστά επιτυχίας ~45-50% μέχρι και 1-2 χρόνια μετά την επέμβαση.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η επέμβαση αυτή ακολουθεί μια φθίνουσα πορεία στην Ευρώπη ενώ στις ΗΠΑ έχει εν πολλοίς εγκαταλειφθεί. Οι λόγοι αφορούν κυρίως στα υψηλά ποσοστά απώτερων επιπλοκών που παρατηρούνται στο 15-45% των ασθενών 5-8 χρόνια μετεγχειρητικά, όπως η μετατόπιση/διολίσθηση του δακτυλίου(band slippage) και η διάβρωση ή ακόμα και νέκρωση του στομάχου(erosion), αλλά και η αναποτελεσματικότητα του δακτυλίου στην απώλεια βάρους μακροπρόθεσμα. Υπολογίζεται ότι περίπου το 70% των ασθενών με γαστρικό δακτύλιο επανακτά τα χαμένα παραπανίσια κιλά 2-3 χρόνια μετά την επέμβαση.

Laparoscopic Gastric Band Removal